Stacks Image 1262

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 1266

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Onze Locaties, Provincies, Vice-Provincies en nieuwe missies.

Stacks Image 1646


BELGI
Ë - 60
CANADA - 7
KONGO - 54
INDIA - 807
VERENIGDE STATEN - 47
GUYANA - 4
GENERALAAT - 5

Generalaat Zusters Ursulinen, Rue Musin 1, 1210 Brussel, België

Stacks Image 1649


Sinds 1978 heeft de Congregatie van Tildonk een Internationaal Algemeen Bestuur, samengesteld uit leden van de verscheidene Provincies. Dit met het oog op het bevorderen van het internationale karakter van de Congregatie.

Algemeen Bestuur 2008-2014

Stacks Image 1652
TeleportMe