Stacks Image 1479

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 1483

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Provincie VS

Stacks Image 1704
Stacks Image 1706
Stacks Image 1708
Stacks Image 1710
Stacks Image 1712
Stacks Image 1714
TeleportMe