Stacks Image 1441

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 1445

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Provinciaal Bestuur van Gumla
Voor v.l.n.r. Zusters Nirmala Kujur, Jacinta Baxla, Pushpa Kullu
Achter Zusters Maria Swarnlata Kujur, Kumudhini Tirkey

Stacks Image 1684
Stacks Image 1686
Stacks Image 1688
Stacks Image 1690
Stacks Image 1692
Stacks Image 1694
Stacks Image 1696
Stacks Image 1698
Stacks Image 1066

Tertianen 2013, Gumla

TeleportMe