Stacks Image 1918

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 1922

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Ons Werk omvat Onderwijs, Zorg voor Aidspatiënten, de zorg voor arbeiders in slechte omstandigheden, Ouderenzorg, Gezondheidszorg en Ziekenhuizen, Rechtvaardigheid en Vrede, en Pastoraal werk.

Stacks Image 1783
TeleportMe