Stacks Image 1960

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 1964

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Zorg voor Arbeiders

De invoering van alomvattende wetgeving voor huishoudelijke werkers in India is noodzakelijk

Pasted Graphic
Alomvattende Wetgeving, huishoudelijke werkers, Invoering, India
Gepubliceerd: 25 april 2013


De Huishoudelijke werkers van India, meer dan 50 miljoen mensen van wie 71% vrouwen, vragen het Parlement hun noden te erkennen en de schrijnende noodzaak deze door invoering van een passende wet aan te pakken.

Zij komen uit kwetsbare gemeenschappen en achtergebleven gebieden. De meesten zijn arm, ongeletterd en onopgeleid. Hun werk is ondergewaardeerd, onderbetaald en slecht gereguleerd. Het loon en de werkomstandigheden zijn slecht, werktijden lang.

Zij hebben te maken met geweld en seksueel misbruik, zijn het slachtoffer van mensensmokkelaars… De meesten van hen zijn meisjes van stammen, pakweg 40% van hen jonger dan 14 jaar, en zij worden als lijfeigenen gehouden. Alleen een integrale wet kan de plaatsingsbureaus en de omstandigheden reguleren en hen sociale zekerheden bieden.

Gezien het aantal huishoudelijke werkers en hun speciale omstandigheden, moet er een aparte Centrale Wetgeving komen om hun rechten te beschermen. De alomvattende Wetgeving voor huishoudelijke werkers die wij eisen, moet de volgende ononderhandelbare punten bevatten:

a. De wet moet het werk en de condities reguleren en tegelijkertijd sociale bescherming bieden. Dit omvat het vaststellen van lonen en andere werkomstandigheden, het oplossen van disputen, bescherming van werkgelegenheid evenals het bieden van sociale zekerheid, kinderopvang, huisvesting, opleiding en het aanleren van vaardigheden.

b. Een Driepartijen Raad moet de wet invoeren. Deze Raad en haar ondergeschikte organen moeten worden samengesteld uit drie partijen, waarbij voorrang wordt gegeven aan de werkers via hun gekozen vertegenwoordigers, met proportionele vertegenwoordiging van vrouwen. Zo'n Raad moet autonoom zijn om effectief te kunnen werken, zoals de ESI of pensioenfondsen. Er moet een mechanisme komen voor het oplossen van disputen en klachten.

c. De Raad moet zich bezighouden met
- Registratie van werkers en hun bijdragen aan sociale zekerheid
- Reguleren van arbeidsomstandigheden
- Sociale Bescherming
- Registratie van werkgevers en het innen van hun bijdragen aan sociale zekerheid.
- Toezicht op betaling van het minimumloon
- Er moet een hulplijn en een klachtenbureau in de Raad komen om klachten over seksuele opdringerigheid van huishoudelijke werkers te behandelen.

d. De Raad is verantwoordelijk voor het registreren van de plaatsingsbureaus. Dit houdt in dat de bureaus de Raad voorzien van dossiers met namen, adressen en foto's van de huishoudelijke werkers die bij hun zijn ingeschreven en dat zij naargelang premies betalen. Zij moeten aangeven welke diensten zij aanbieden aan de werker en de werkgever, vooral als de werkers van buiten komen.

e. Huishoudelijke werkers moeten worden aangemoedigd zich te verenigen in collectieven of coöperaties terwijl zij naar het werk gaan en terwijl registratie bij de Raad niet mag worden behandeld als plaatsingsbureaus.

f. Er moet een smartcard komen voor de werkers, die in heel het land wordt erkend, zodat zij na hun werkzame leven hun uitkering kunnen krijgen, waar ze ook zijn. Dit leidt er ook toe dat de werker zijn sociale zekerheid kan meenemen als hij in een andere staat heeft gewerkt.

g. Hoewel de Centrale Wet een model biedt voor werkwijze en regels, moet zij mogelijk maken dat Staatsoverheden naar behoefte hun eigen voorzieningen opzetten. Aangezien de werkomstandigheden per regio variëren, kunnen passende suggesties worden verkregen van de plaatselijke werkers en hun vertegenwoordigers.

h. Aangezien de Vaste Commissie voor arbeid heeft gesuggereerd dat 3% van het BNP moet worden toegewezen aan de sociale zekerheid van ongeorganiseerde werkers, moet een proportioneel bedrag opzij worden gezet voor de zekerheid van huishoudelijke werkers. 1% van de onroerendgoedbelasting die lokale overheden innen moet worden toegevoegd aan deze pot.

i. Tot hun 60ste jaar moet werkers worden toegestaan zich bij de Raad te registreren.

Bron: Bro. Varghese SG

Stacks Image 1831
Stacks Image 1833
TeleportMe