Stacks Image 2040

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 2044

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Pastoraal/Retraîte

Stacks Image 1877

Missie in Guyana

Stacks Image 1889
Stacks Image 1887
Stacks Image 1891
Stacks Image 1893
Stacks Image 1895

Zusters en Aangesloten Leden verenigd in gebed, Provincie Verenigde Staten

Stacks Image 1897

Zusters in Guyana bij hun Geestelijke zorg

Stacks Image 1899
Stacks Image 952
TeleportMe