Stacks Image 1946

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Zorg voor Aidspatiënten

HIV & AIDS centrum "Asha Deep" (Licht van Hoop)
Dit is tegenwoordig een brandend probleem, zoals syfilis in de tijd van de Heilige Angela een levensgevaarlijke ziekte was. Dit centrum heeft, gemeten in januari 2012, onderdak en behandeling verleend aan 1500 aidspatiënten.

Stacks Image 962
Stacks Image 960
Stacks Image 956
TeleportMe