Stacks Image 973

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 981

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Nieuws, informatie en rapporten van de Verenigde Naties.

Rapport van een VN-Briefing

19 April 2012

"Mensenrechten van Kwetsbare Mensen: Menselijk Gedrag en Welzijn"


"Secretaris-Generaal Ban Ki-moon heeft er geregeld bij de internationale gemeenschap op aangedrongen de aandacht meer te richten op het lijden van de meest kwetsbaren, zij het als gevolg van economische omstandigheden, milieu, geslacht, ras of etnische status." (Achtergrondinformatie)

Sprekers:

Dr. Stuart Carr: Prof. in de Psychologie, Massey Universiteit New Zealand

Yvonne Rafferty, Prof. in de Psychologie, New York

Steeve Coupeau, Voorzitter van het NY Institute for Haiti Advocacy

Oorspronkelijke inwoners zijn een voorbeeld van kwetsbare bevolkingsgroepen. Zij hebben te lijden van kolonisatie, discriminatie, gebrek aan controle over hun eigen land. Zij worden vaak gediscrimineerd en het ontbreekt hen aan goed onderwijs. Zij willen controle over hun eigen land. Hun kennis is over vele jaren opgebouwd - jagen, landbouw, hun bijdrage is belangrijk. Dit alles moet worden bewaard

"Economische apartheid" heette de ongelijkheid in loon voor hetzelfde werk in verscheidene landen. Er moet verantwoording worden afgelegd voor dit verschil in beloning.

Mensensmokkel voor arbeid en seks is wijdverbreid. Veel Haitianen vertrekken naar de Dominicaanse Republiek of worden daarheen gesmokkeld. De landen grenzen aan elkaar, maar de mensenrechten van Haitianen worden in de Dominicaanse Republiek niet gerespecteerd. Na de aardbeving waarbij zij alles verloren, was seks voor vrouwen een bron van enige inkomsten.

Er zijn alleen onbetrouwbare gegevens om te schatten hoeveel kinderen worden gesmokkeld. De smokkelaars buiten mannen en kinderen uit. Zij winnen hun vertrouwen met valse beloften over verblijfsvergunningen en dergelijke. Als kinderen seksueel worden misbruikt, resulteert dat in lichamelijke en geestelijke problemen, en in wantrouwen ten opzichte van volwassenen.

Mensensmokkelaars worden zelden gestraft. We moeten de wet handhaven, daders vervolgen en mensen bewustwording kweken van de misdaad. Er moeten beschermde omgevingen worden opgezet voor kinderen

De Gedragscode (geen tolerantie voor mensensmokkel) die sommige hotels hebben ingevoerd, is een goede stap, maar meer hotels moeten die invoeren

Het was bemoedigend samen te werken met VN-agentschappen (Unicef, Werkgroep Meisjes, UNDP) om te onderwijzen over mensenrechten, en films over het onderwerp te vertonen.

Conclusie: Veel internationale verdragen, waaronder het Verdrag over de Rechten van het Kind van 1989, het van 2006 daterende VN-Verdrag over de Rechten van Mensen met een Handicap, en de Declaratie van de Rechten van Oorspronkelijke Bevolkingen uit 2007, zijn via de VN tot stand gekomen om kwetsbare groepen te beschermen.

TeleportMe