Sister Bridhi Ekka (1944 - 2015)

Bridhi Ekka
Als wij de kracht van de vrouwen benutten kunnen wij zeker zijn van een toekomst voor allen” ,zegde VN secretaris generaal
Ban-Ki-Moon in zijn toespraak op de Internationale Vrouwendag 2015.

Ter gelegenheid van de VN Internationale Vrouwendag op 8 Maart eren wij de nagedachtenis van Zuster Bridhi Ekka, osu een onvermoeibare apostel.

“Er kunnen vervolgingen komen maar ik moet werken voor de Kerk in eenheid met de bisschoppen, priesters, religieuzen en al
de leden van de Kerk.” Zr. Bridhi.

Een teken van hoop in een gebroken wereld

Zuster Bridhi ( 1944-2015 ) beleefde het charisma van de ursulinen door het waarnemen van de tekenen van de tijd en
zijn noden en door in die zin te werken.

Zij was een dynamische kracht in onze huidige samenleving. Zij combineerde creativiteit,
moed en uithoudingsvermogen met geloof in haar werk om de positie van de vrouw te verbeteren. Zuster Bridhi was voor de armen en gemarginaliseerden en maakte hen sterker, vooral in het dorpsapostolaat. Ouders en studenten waardeerden haar
moederlijke liefde en haar pogingen om alle kinderen naar school te laten gaan evenals het invoeren van nieuwe methodes in de landbouw.

Klaar voor nieuwe uitdagingen Beantwoordend aan haar roeping als Ursuline en naar het voorbeeld van de H. Angela, gaf zij haar leven in dienst van de anderen en beïnvloedde zij het leven van duizenden vrouwen. Een voorbeeld hiervan is haar werk als coördinator bij Mahila Sangh in het bisdom Ambikapur.

Zr. Bridhi maakte 24 dorpen bewust van de rechten van de vrouw en organiseerde 42 zelfhulp groepen. In haar eigen woorden deelde Zr. Bridhi haar ondervinding mee in het werk met de vrouwenvereniging in het diocees Ambikapur: Ik legde te voet grote afstanden af naar de dorpen en leidde seminaries voor vrouwen over haar rol als vrouw in de dorpen en in de Kerk.


Wanneer ik terugkijk op hun vroegere omstandigheden en nu het heden zie, dan zie ik dat enorme veranderingen hebben plaats gehad in hun levenswijze. Hun samenhorigheid en eenheid helpen hen de de verschillende hulpbronnen voor ontwikkeling die de regering ter beschikking stelt uit te buiten.

Een boodschapper van vreugde, vrede en hoop

Als resultaat van haar inzet om de vrouwenrechten te laten kennen en het oprichten van zelfhulp groepen in vele dorpen, werd onze moedige zuster beschuldigd van bekeringswerk en naar de gevangenis gezonden in 1996 en 2002.

In de gevangenis won zij de harten van de vrouwen en kinderen die neerslachtig en bedroefd waren. Zij verspreidde het Goede Nieuws door gebed, zang en dans met hen. In haar woorden:

Ik was blij met hen samen te zijn en hun innerlijke zorgen, moeilijkheden en problemen te verlichten.
(Aqua, India, Oktober 2002 )

Door al deze belevenissen werd mijn liefde voor Jezus vernieuwd en groeide mijn geloof in Hem en ik zal verder gaan zijn Naam te prediken tot mijn laatste ademtocht. (Aqua, India, Oktober 1999 )

We moeten ons afvragen of wij de H.Geest toelaten ons op te wekken tot boodschappers van vreugde, vrede en hoop, bijzonder voor de kwetsbaren, zoals Zuster Bridhi deed.

Denken we iedere dag aan haar en bijzonder op de dag van haar overlijden op 4 februari 2015.