Stacks Image 1017

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 1027

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Het doel van de studenten was bewustwording kweken van milieubescherming.

Een sketch over het milieu werd opgevoerd door de studenten;


van de Ursulinen school Noatoli, Tongo en Jampani in de provincie Gumla in april 2013.
Het doel van de sketch was de studenten bewust te maken van de vervuiling en van milieubescherming. Voor de studenten was dit toneelspel opzienbarend.

Pasted Graphic

Pasted Graphic

Pasted Graphic 1

Pasted Graphic 3
De studenten maakten een actieplan:
We gebruiken geen plastic zakken, maar zakken van doek.
We gooien nergens plastic zakken neer en houden het terrein schoon.
We zullen bomen planten om dieren, vogels en alle levende wezens te redden.
We zullen onze families en dorpen bewust maken van het milieu.
We zullen hun het belang leren van bomen, dieren en vogels, ook in het leven van mensen.

Van Zr. Jane Quinlan een heel korte beschrijving van het spel (Gebedsdienst en spel gecombineerd)

Stacks Image 261


Leden van de VN Club van de St Gregory de Great School in Danbury, Connecticut, gingen voor in een gebedsdienst voor de hele school op 15 mei, het feest van Sint Isidorus, beschermheilige van de boeren. Het thema was het verbeteren van de Voedselproductie en Zorg voor het Milieu.

Pasted Graphic

Sprekers, verkleed als boeren uit Pakistan, Tanzania, Guatemala en de VS, vertelden over hun verbeterde landbouwmethoden die leiden tot voedzamer eten en een grotere oogst.

Een boer uit Pakistan zei: "Met behulp van een zaadbank en composteertechnieken hebben we onze opbrengsten vergroot en zijn we beter bestand tegen problemen als gevolg van het weer en klimaatverandering."

God roept ons op tot dankbetuiging voor al Zijn gaven en ook tot berouw en een nieuwe toewijding om de noden te lenigen van hongerende mensen in ons land.

Gebed: Vergeef ons, Heer, als onze keuzes egoïstisch zijn, en als wij er niet voor kiezen onze stem te verheffen tot steun van de armen en hen die anderszins lijden.

De gebedsdienst was het hoogtepunt van de activiteiten van St. Gregory's Verenigde Naties Club. Door het jaar heen debatteerden de kinderen over onderwerpen als honger in de wereld, de landrechten van boeren en zorg voor het milieu. De kinderen leerden hoe de VN toe werkt naar een wereld zonder oorlog, honger en armoede.
Stacks Image 198
TeleportMe