Stacks Image 738

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 742

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Vier Bestuursteams komen bijeen met Algemeen Bestuursteams - Provinciehuis Tezpur.
Stacks Image 1771
Stacks Image 1773
Stacks Image 1775
Stacks Image 1777

Vier teams werken groepsgewijs.

Stacks Image 350
Stacks Image 358

Ursulinenklooster Dholaibil, kinderen verwelkomen de vier Teams en de vertegenwoordigers van het Algemeen Bestuur.

Stacks Image 443
Stacks Image 545
Stacks Image 673

Pasted Graphic
De vier teams en vertegenwoordigers van het Algemeen Bestuur bezochten onze Theetuin in Dholaibil, Provincie Tezpur

TeleportMe