Stacks Image 873

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 879

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Zuster Margaret's bezoek aan de Ursuline Missie in Guyana.

Zuster Margaret O'Brien, Congregatieleider, en Eve Justina Romould, leider van de provincie Ranchi, bezochten Guyana in februari 2013.

Zusters Margaret O'Brien, Congregatieleider, en Eve Justina Romould, leider van de provincie Ranchi, bezoeken onze Zusters in Guyana.


Na enig geworstel in verband met visa, komen Zuster Eve Justina Romould, leider van de provincie Ranchi, en Zuster Margaret O’Brien, Congregatieleider, op 11 februari 2013 uiteindelijk aan in Georgetown, de hoofdstad van Guyana, het "Land van de vele Wateren". Guyana - het Avontuur van de Amazone. Ja, we ervoeren er de warmte van de bevolking en de rijkdom van de natuur. Eerst kregen we een Guyaans welkom van de Ursulinen van de Romeinse Unie en daarna van de Jezuïten uit verscheidene provincies in India en het Verenigd Koninkrijk. De Missiegebebieden waar de Ursulinen en Jezuïten actief zijn, zijn Rupununi en Pakaraimas. Daarom bezochten we de plaats, Lethem, Aishalton en Karasabai.

De naam Guyana is een Amerindiaans woord, dat "Land van de vele Wateren" betekent. Het wordt vaak beschreven als de brug tussen Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, met Brazilië ten zuiden, Venezuela ten westen, Suriname ten oosten en de Atlantische Oceaan ten noorden. Vele rivieren dragen bij aan de schoonheid van dit land. Ook wij moesten die oversteken per jeep of truck, op weg naar Aishalton en Karasabai.

We hadden veel nieuwe ervaringen, zoals Benab, de Vergaderplaats van de dorpelingen, enorme mierenhopen, Rockstone vis, Hangmatten, Firne en een grote variëteit aan fruit. Wij danken en loven de Heer voor alles.

We waren in de gelegenheid Rt. Rev. Francis Alleyne OSB, bisschop van het Diocees Georgetown, te ontmoeten en met hem te praten over het Missiewerk aldaar. Fr. Paul Martin SJ, regionaal superior van de Guyana Mission, was erg hartelijk en genereus tegenover ons. Alle priesters en de bevolking zijn vol lof over de Zusters Ursulinen. Het Leken-leiderschap daar is opmerkelijk. Ze hebben Parochie Leken Assistenten (PLA), die de hele katholieke groep zo goed organiseren. Zij zijn erg genereus en storten hun liefde uit over de Zusters.
Ondertussen zijn er ook sociale, morele en economische uitdagingen. De Zusters Ursulinen zijn voor hen een bron van kracht en licht. Op het ogenblik is Zr. Leonarda de enige in Aisolton, maar natuurlijk met goede inwoners en drie priesters in de parochie. Zrs. Divya en Seraphina zijn in Karasabai, zonder priesters. Priesters komen elke twee weken voor de Eucharistieviering.

Zr. Lucy Minj is na zeven jaar dienstverlening terug in de Provincie. Wij zijn haar dankbaar omdat zij de pionier was van het Missiewerk van de Ursulinen aldaar en ze heeft haar pastorale werk met zelfvertrouwen en toewijding hervat. Gelukwensen, Zuster, en welkom Thuis.

Zrs. Divya en Seraphina is in mei naar India gekomen voor een bezoek aan het thuisfront. En het goede nieuws is dat Zrs. Mukti Barwa (Ranchi Provincie) and Bernadine Kiro (Ambikapur Provincie) in April 2013 vanuit India naar Guyana zijn vertrokken.

Onze beste wensen en gebeden zijn met hen.

TeleportMe