Stacks Image 492

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 525

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.


Het Algemeen Bestuur van de Congregatie gekozen voor 2008 - 2014


Stacks Image 1428

Het Algemeen Bestuur (CLT) bestaat uit vier leden: De Congregatieleidster en haar drie assistenten.
Zij zijn verantwoordelijk voor het Internationale Bestuur van de Congregatie van de Zusters Ursulinen van Tildonk. Zij besturen de Congregatie als een team.

Stacks Image 2318

Uitgebreide Raad 2011

Elke zes jaar nemen afgevaardigden van de 7 provincies van 4 continenten, Azië, Europa, Afrika en Noord-Amerika, deel aan een Algemeen Kapittel om zaken te bespreken die de Congregatie betreffen en om een Algemeen Bestuur (CLT) te kiezen. De leden van het CLT worden voor zes jaar benoemd. Zij begeleiden, animeren, geleiden en leiden het Provincie/Vice-Provincie bestuur en helpen bij het in gang zetten en invoeren van de richtlijnen die zijn opgesteld door de leden bij het Algemeen Kapittel.

OSU Extended Council 2013


Onderstaande personen waren aanwezig bij de Uitgebreide Raadsvergadering 2013 in PG Block, Seminarie India.

Bestuur: Zusters Margaret O’Brien, Bimla Minj, Bernadette Uytterhoeven, Gemma Rose Minj. Provincialen:
Zusters Jacinta Baxla (Gumla), Sushma Kindo (Ambikapur), Mridula Khalkho
(Tezpur), Eve Justina Romould (Ranchi), Catherine Talia (USA), Celestina Lakra (plaatsvervangster voor Ann Cuppens, België). Zuster Ellen Doyle, OSU, Facilitair. Zuster Leela Muthu, Secretaris. Zuster Esperance Hamuli (Vice-Provincie Kongo) kon geen visum krijgen en was zodoende niet in staat de vergadering bij te wonen.


Het Thema van de vergadering was WEES VERENIGD IN HART EN HOOFD VOOR DE MISSIE.


De Uitgebreide Raad 2013 begon met het openingsritueel, gevolgd door een toespraak van Zr. Evelyn Monteiro, Provinciaal, Zusters van het Kruis van Chavanod.

Zij sprak over

GEWIJD LEVEN EN DE UITDAGINGEN VAN DE TIJD

en stelde de groep de volgende vragen.

Hoe moeten we gewijd leven definiëren in de huidige realiteit?

WEES ANGELA (Thema van het Algemeen Kapittel 2008) zou kunnen wijzen op WEES JEZUS.
Wat betekent dat?

"De missie van Jezus Christus is;
De Vader bekend en geliefd te maken en zijn koninkrijk op aarde te vestigen."
(art. 10) Wat houdt dat tegenwoordig in? Wat betekent dat vandaag de dag?
Er zijn drie (wereldwijde) revoluties in onze wereld, die alle drie positieve en negatieve consequenties hebben
ECONOMISCH, MEDIA/COMMUNICATIE en TECHNOLOGISCHE revoluties
Deze drie revoluties leiden tot een anti-menselijke, anti-leven instelling, met radicale veranderingen in gedrag en waarden.
1. Hoe verwoesten deze bedreigingen de waardigheid/heiligheid van het leven?
2. Hoe zijn wij geroepen profetisch te zijn, geconfronteerd met deze bedreigingen?
We moeten nieuwe zingeving vinden en onze missie/visie herwaarderen, zelfs binnen beperkingen3. Hoe beïnvloeden deze veranderingen onze levens, intern en extern?

Wat is er nu nodig voor Ursulinen die tot stammen behoren?

Bereiden we onze leden voor op de eisen van de tijd?
Worden vrouwen uit stammen in India of Afrika opgeleid in analytische vaardigheden? Zijn zij toegerust om te vragen:
Wat bedoel je daarmee? En om het antwoord te zoeken?
Hoe kijken wij naar autonomie, geconfronteerd met de wens tot meer verbondenheid en relatie?
Kunnen we leren van het bedrijfsleven, om een gevoel van "wij" te kweken in plaats van "jij"?Algemeen Kapittel

Ons volgende Algemeen Kapittel staat op de agenda voor oktober 2014.
Wij verheugen ons op het komende Algemeen Kapittel, vertrouwend op de werking van de Heilige Geest in en door ieder lid van de congregatie en rekenend op de bijstand van onze grondleggers zuster Angela Merici and pastoor John Lambertz.

TeleportMe