Stacks Image 8

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 28

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Onze grondlegger John Lambertz:

Stacks Image 1610
John groeide op tijdens de Franse Revolutie, die in 1789 begon, en die ernstige gevolgen had voor geestelijken en voor de Kerk in België en Nederland. Veel kerken werden gesloten, de meeste kloosters werden geplunderd en vernietigd, geestelijken en priesters werden vervolgd.
Lambertz werd op 8 februari 1785 geboren in het Belgische Hoogstraten, als achtste van negen kinderen. In zijn kinderjaren ondervond hij de gevolgen van de Franse Revolutie. Zo moesten mensen in het geheim de mis bijwonen.
Op 24-jarige leeftijd was het verloofd met een jongedame. Maar al gauw veranderde zij van gedachten en besloot zij in een klooster te gaan nadat zij door God was geroepen.
John Lambertz, 25 jaar oud, ging op 25 mei 1810 naar het seminarie in Malines, als kerkstudent.
Hij stond bekend om zijn goede humeur, goedhartigheid, zelfwegcijfering en geest van gebed.
Vrije tijd, bedoeld voor wandelingen en ontspanning, bracht hij door in de kapel van het seminarie, waar hij voor het Heilige Sacrament verfrissing en rust vond.

Pasted Graphic

In maart 1812 werd de jonge priester naar de parochie van Tildonk gestuurd, een dorpje ten noordoosten van Brussel.

Tildonk ligt vlakbij het prachtige landgoed Wespelaer. De parochiekerk dateert van de vijftiende eeuw. Zij liep in 1630 brandschade op en werd naar de smaak van die tijd hersteld, een combinatie van Gotiek en Renaissance.
Lambertz kocht voor een frank een prachtig bewerkt eiken preekgestoelte en vracht dat naar zijn kerk.
Stacks Image 1613

Lambertz bracht uren door voor het Tabernakel, onze Lieve Vrouwe was nog steeds zijn moeder en haar rozenkrans was nog steeds een kracht. Hij zou deze zielen liefhebben die in zijn zorg waren geplaatst, en elke vijandigheid negeren.
Hij begon met het aantrekken van de jeugd van het dorp, de jongens en meisjes die in naam katholiek waren, maar niet in hun daden. De jonge kapelaan zag binnen enkele jaren een ander Tildonk. De Zondag gerespecteerd, de kerk vol, preken en instructies nageleefd, dagelijkse missen gehouden, de sacramenten uitgevoerd.
In september 1815 werd kapelaan Lambertz ge
ïnstalleerd als parochiepriester van Tildonk. De kerk was vol voor de ceremonie.
Dat ene vaste denkbeeld van kapelaan Lambertz was altijd duidelijk. Hij niets - God alles. Hij het instrument - God de Werker
Stacks Image 1616
Kapelaan Lambertz wilde een school stichten, want die had het dorp niet.
Hij had geen gebouw, geen leraren en geen geld, maar hij had het Tabernakel en de rozenkrans en daar kon hij volledig op vertrouwen.
Eindelijk was er het vooruitzicht dat zijn kinderen zouden worden onderricht in hun godsdienst en tot goede katholieken zouden worden gevormd.
Stacks Image 1619

Zusters Ann en Gulab met de kinderen in de school van Tildonk

Geïnspireerd door het leven en charisma van Angela Merici, grondlegster van de traditie der Ursulinen, en van onze grondlegger John Lambertz, zijn wij toegewijd aan de missie van de Universele Kerk.

TeleportMe