Stacks Image 1073

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 1093

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Stacks Image 1570
In 1535 richtte de heilige Angela Merici, een geestelijk leider in Brescia, Italië, een vereniging van Vrome Vrouwen op.
Onder leiding van Sint Angela werkte een groep van twaalf vrouwen om de samenleving te verheffen door hun leven als voorbeeld te stellen en geestelijke waarden in de praktijk te brengen.
Zij legden zich toe op het helpen van de armen, het bezoeken van zieken en het onderrichten van jonge vrouwen in familiewaarden.
Stacks Image 1573
Alle Ursulinen over heel de wereld kunnen hun wortels traceren tot de heilige Angela Merici.
In 1818 richtte pastoor John Lambertz, de parochiepriester van Tildonk in Belgi
ë, een nieuwe tak op - de Ursulinen van Tildonk. Vanuit België breidden zij zich uit naar andere delen van Europa en Indonesië. Vandaag de dag doen zij hun werk in België, India, Canada, de Verenigde Staten, de Democratische Republiek Kongo (voorheen Zaïre) en, het meest recent, Guyana.
Stacks Image 1576

Pastoor John Lambertz in een gebrandschilderd raam in de kerk van Tildonk. In de afbeelding bidt hij tot Onze Lieve Vrouwe.

Stacks Image 1417

De heilige Ursula, beschermheilige van alle Ursulinen.

TeleportMe