Stacks Image 46

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 61

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Angela Merici

"Mijn laatste woord tot u, waarmee ik u zelfs met mijn bloed smeek, is dat u in harmonie leeft, allen verenigd met één hart en één wil".
Zuster Angela Merici, Grondlegster van de Ursulinen

Stacks Image 1405

Angela werd geboren in Desenzano, een klein plaatsje in Noord-Italië, in het zuidwestelijke gebied aan het Gardameer. Zij was de jongste van vier kinderen van Giovanni Merici en Caterina Biancosi.

Zij groeide op in de boerderij genaamd ‘Le Grezze’ niet ver van het dorp.

Er was geen school. De kinderen hielpen op de boerderij en in huis. 's Avonds las hun vader uit de levens van de Heiligen en dit was van grote invloed op Angela.

'Le Grezze' the family house where Angela grew up and later spent her days working and praying

'Le Grezze' het huis waar Angela opgroeide en waar zij later haar dagen doorbracht met werk en gebed.

Stacks Image 1628

Toen zij 16 jaar oud was, na de dood van haar ouders en haar zuster, verhuisde zij naar Salò aan het Gardameer, om bij haar oom Biancosi te gaan wonen.
Zij sloot zich aan bij de Derde Orde van Sint Franciscus als Suor Angela.
Zij keerde terug naar 'Le Grezze' en leefde teruggetrokken en eenvoudig, werkend op het land.
Toen ze 40 jaar oud was, vroegen de Franciscanen haar naar Brescia te gaan om een vrouw te troosten die haar man en drie kinderen had verloren.
Hier vond Angela de manier om haar roeping te beantwoorden, ze ontmoette alle soorten mensen en verzamelde de toekomstige leden van haar groep.Brudazzo, waar zij een visioen had dat zij op een dag een groep zou stichten van maagden die aan God gewijd waren.

Stacks Image 1631

Zij had een visioen van Engelen en haar zuster in Machetto, en een ander in Brudazzo, dat zij op een dag een groep zou stichten van maagden die aan God gewijd waren.

Stacks Image 1637
Gedurende deze jaren in Brescia was Angela ook een pelgrim, en dat is een belangrijk aspect van haar leven.

Pelgrimstochten waren zwaar - te voet, te paard, per schip. Het was gevaarlijk, vereiste moed.
Haar pelgrimstochten waren ingegeven door devotie. Ze reisde naar Jeruzalem, Rome, Varallo en Cremona

Vanaf 1532 woonde ze in een kamer in St. Afra. Ze voelde zich genoodzaakt om door te gaan met de Groep.
Zij verzamelde toekomstige leden om zich heen en besprak de regels.

Op 25 november, de feestdag van Catharina van Alexandri
ë, werden 28 vrouwen uit alle sociale lagen de eerste leden van de groep.
Stacks Image 1634


Ursula was de beschermheilige omdat zij een populaire heilige was in Italië tijdens de Renaissance, een maagd en martelaar toegewijd aan God
Dirt was de vervulling van Angela's missie - om de Groep te stichten

"Levend in de wereld met dit actieve leven, genieten zij van het contemplatieve".
"De hoogte van contemplatie staat dagelijkse bezigheden niet in de weg en hindert de smaak voor de hemel niet… Zo is het leven van de groep. Van deze aard was Angela. Die hemelse maagd was een nieuwe Apostel in de corrupte tijd waarin zij leefde".
Angela maakte een diepe en blijvende indruk op de mannen en vrouwen die zij ontmoette in haar leven.
Zij was een vrouw van opmerkelijke wijsheid, diepe spirituele eigenschappen, liefdadigheid en leidinggevende gaven. Boven alles was zij verenigd met God.
Zij stelde geen richtlijnen op voor het apostolische werk van haar volgelingen. De Ursulinen van Tildonk zijn tot op de dag van vandaag vrij apostolische activiteiten aan te passen aan de behoeften van de tijd.
De waarachtigheid in Angela's gesproken woorden heeft allen die haar hoorden aangetrokken en betoverd, en heeft hen doen zeggen "God is Hier".
Vandaag in deze 21ste eeuw, daagt Angela elke Ursuline uit haar waardigheid op te eisen als de ware en maagdelijke bruid van de Zoon van God, niet door het werk dat ze doet of de positie die ze heeft maar door het soort mens dat zij wordt, trachtend hechter te worden verenigd met God.

Angela's begrip van haar intieme relatie met God vormt ook de basis van haar hele concept van het leven van dienstbaarheid dat haar voor ogen stond voor haar volgelingen. God's roep, hun roeping, mocht nooit leiden tot een solitaire relatie met God, maar tot de wens deze relatie uit te dragen en te delen met anderen.
Zij stelt zich voor als "jouw trouwe vriendin", die altijd voor hen zal spreken in de hemel, vooral "in tijden van grote nood".
Stacks Image 938

De kerk van St, Afra, waar Angela overleed in haar Franciscaner habijt en waar haar resten zijn tentoongesteld voor het publiek.

Stacks Image 1640

Angela Merici overleed op 27 januari 1540, gekleed in haar Franciscaner habijt in haar kamer in St. Afra. Angela Merici introduceerde een volledig nieuwe manier van geestelijk leven voor vrouwen. Zij aarzelde niet om tegen haar volgelingen te zeggen "leef een nieuw leven".

TeleportMe