Stacks Image 1187

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 1199

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Onze Congregatie

Stacks Image 1582
In het begin van de 19de eeuw probeerden verscheidene Congregaties hun scholen te heropenen, maar deze waren veelal in de steden en alleen voor rijke jongens.
Onze grondlegger pastoor John Lambertz zag de noodzaak van het geven van onderwijs aan meisjes. In die tijd hadden dezen geen toegang tot onderwijs, geletterdheid en cathechese. Hij had een diep verlangen iets voor hen te doen. Hij sprak erover met andere priesters, bad veel en bracht offers voor zijn intenties. En God verhoorde hem.

De stal waar pastoor John Lambertz de school begon

Stacks Image 1585
Op een dag werd een jongedame, Anna-Marie Van Groederbeek, toen 26 jaar oud, door haar biechtvader naar pastoor Lambertz gestuurd. Zij sprak met hem over haar wens in een klooster te gaan, maar omdat zij geen Frans sprak, kon zij in geen enkel klooster worden opgenomen. ZIj bood de pastoor aan te helpen met het opzetten van de school.
De dienstbode van de pastoor, Maria Van Ackerbrouck, 27 jaar oud, had vaak het verlangen geuit om non te worden. Zij kon helpen met huishoudelijke taken. En de twee konden samen een soort religieus leven leiden. Toen een andere jongedame uit Tildonk, de 26-jarige Catharina Van den Schriek, van dit initiatief hoorde, vroeg zij toestemming zich bij hen aan te sluiten.
Op Hemelvaartsdag 1818 werden de drie vrouwen door hun eigen moeders naar het Parochiehuis gebracht. Zij begonnen een tiendaagse retra
îte onder leiding van pastoor Lambertz, en op Pinksterdag gaven zij zich over aan de Heer.

Het Parochie Huis - pastorie van Tildonk

Stacks Image 1587

Het Parochie Huis - pastorie van Tildonk

Zij woonden als geestelijken in de pastorie, en hun pastor gaf hen de naam 'Dochters van de Heilige Ursula'.

Kloosterkerk in Tildonk

Stacks Image 1592
Zo begon onze Congregatie
Op 20 maart 1823, de vooravond van het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten, kreeg de pastoor toestemming van Koning Willem van Oranje - die eerder had gevraagd de bouw te stoppen en de Zusters naar huis te sturen - om door te gaan met de bouw van de school en de kapel. Ook gaf hij toestemming om de Zusters weer bij elkaar te brengen als een lekengenootschap.
Op 4 maart 1825 legden twaalf Zusters hun eerste geloften af.
Op 13 maart werd de eerste overste gekozen.
Op 1 mei 1832 aanvaardden de Zusters de Regel van Sint Augustinus en de Constituties van de Zusters Ursulinen van Bordeaux, aangepast aan de tijd en de plaatselijke behoeften door de bisschop, mgr. Sterckx, en de pastoor.
Op dezelfde dag legden achttien van hen in Tildonk hun eeuwige geloften af.

Nu de Congregatie van de Zusters Ursulinen van Tildonk geaccepteerd was, kon de pastoor de Zusters naar andere parochies sturen waar priesters scholen wilden openen om onderwijs te geven aan meisjes

Sinds het begin van zijn priesterschap had de pastoor zich ingezet voor de Christelijke vorming van de jeugd. Hij was een voorvechter van de educatie van meisjes, hun GOD te laten kennen en de liefde van kinderen.
Had de Heilige Angela niet hetzelfde gedaan

En vanaf 1832, na de onafhankelijkheid van Belgi
ë, richtte pastoor Lambertz vele kloosters op, niet alleen in België, maar ook in Nederland en Duitsland. Van daaruit gingen de Zusters naar Zuid-Afrika en Indonesië. In 35 jaar werden 42 kloosters opgericht.

Stacks Image 1597

Verscheidene door pastoor Lambertz in het leven geroepen huizen kozen ervoor zich bij de Romeinse Unie aan te sluiten: de Provincies Nederland, Engeland, Indonesië, Zuid-Afrika en België.
In Nederland werden tien gemeenschappen opgericht: Venray, Sittard, Uden, Posterholt, Grubbenvorst, Breust-Eisden, Roermond, Kerkrade, Maastricht en Echt. Zij kunnen worden beschouwd als de basis voor de Nederlandse Provincie van de Romeinse Unie.

Stacks Image 1600

De Zusters die in 1851 van Tildonk naar Londen waren gestuurd en die na veel problemen een huis kochten in Upton, legden de basis voor de Provincie van de Romeinse Unie in Engeland.

In 1855 stuurde de pastoor vijf Zusters uit Sittard en Maaseik naar Batavia (een van hen overleed vrijwel direct na aankomst). Twee jaar later voegde een groep van negen Zusters zich bij hen. Zij kwamen uit zes verschillende kloosters in België en Nederland. Dit was het begin van de Indonesische Provincie van de Romeinse Unie.

Bijna 30 jaar na de dood van pastoor Lambertz, in 1895, begonnen vijf Zusters uit Sittard en
één uit Upton een missie in Transvaal. Zodoende bliezen twee huizen die door de pastoor waren opgericht, leven in de Provincie Zuid-Afrika van de Romeinse Unie.
En in 1905 voegde het huis van Zaventhem zich bij de
Belgische Provincie van de Romeinse Unie.

De Ursulinen van Tildonk hebben dus bijgedragen aan de vorming van een grote familie van Ursulinen.

De Zusters van het Ursulinenklooster in Tildonk hebben ook hun liefde en openheid getoond door verscheidene groepen Franse vluchtelingen een warm welkom te bieden.

In 1901, 112 jaar na de Franse Revolutie, nam het Franse parlement een 'Wet van Vereniging' aan, die het signaal gaf voor vervolging van geestelijken en priesters. De Zusters werden uit hun huizen gegooid, hun bezittingen in beslag genomen na de sluiting van hun instellingen.

De eerste vier Zusters die in augustus 1901 in Tildonk aankwamen, kwamen uit Nuits St. George, en in oktober en november arriveerden nog drie Zusters uit datzelfde klooster, dat behoorde tot de Congregatie van Parijs.

In 1904 arriveerden nieuwe groepen Zusters als vluchtelingen
Op
25 juli negen Ursulinen uit Caen
Op
6 augustus zeven Ursulinen uit Quintin
Op 24 augustus zeven Ursulinen uit Tulle
Op 24 december een Ursuline uit Havre
Enkele jaren later een Ursuline uit Auch

Sinds het begin van de twintigste eeuw hebben de Ursulinen van Tildonk hun Zusters ook naar ver verwijderde landen gestuurd. In 1903 vertrokken vier Zusters uit Tildonk naar Ranchi in India, destijds Bengalen. Nu zijn er meer dan 805 Zusters in 90 kloosters.

In 1914 voeren ze naar Canada en in 1924 gingen ze naar de Verenigde Staten. Nu zijn er zeven Zusters in Canada en 49 in de VS.

In 1955 kwamen de eerste Ursulinen van Tildonk aan in Za
ïre, nu de Democratische Republiek Kongo. Dat was vijf jaar voordat de kolonie onafhankelijk werd. Tegenwoordig zijn er 52 Zusters in de republiek.

In 2006 begonnen de Ursulinen van Tildonk een missie in Guyana, Zuid-Amerika, waar ne vier Zusters hun werk doen.

Sinds 1978 heeft de Congregatie van Tildonk een Algemeen Bestuur, samengesteld uit leden van de verscheidene Provincies. Om het internationale karakter van de Congregatie te kunnen bevorderen, gaf het Algemeen Kapittel in 1978 het Algemeen Bestuur opdracht het Pontificaal Statuut aan te vragen, hetgeen op 18 oktober 1982 werd verleend. Onze Algemene Constituties en Directieven, Volheid in het Leven van Christus, werden op 15 september 1983, feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten, goedgekeurd

Ge
ïnspireerd door het leven en charisma van Angela Merici, grondlegster van de traditie der Ursulinen, en van onze grondlegger John Lambertz, zijn wij toegewijd aan de missie van de Universele Kerk. Onze specifieke missie is God bekend en geliefd te maken door te reageren op de behoeften van de plaatselijke Kerk, waar we ook zijn. Door op deze behoeften in te spelen, accepteert onze Congregatie een verscheidenheid aan geestelijke zorg, onderwijl hoofdzaak makend van onderwijs in de breedste zin.

Het Algemeen Kapittel van 1996 machtigde het opdelen van de Provincie India, gezien het grote aantal Zusters en de grote afstanden tussen de huizen. Zodoende werden in 1997 drie Provincies en een district in het leven geroepen.

Stacks Image 1603
Op dit ogenblik zijn de Zusters als volgt verdeeld:
BELGIË - 60
CANADA - 7
D R KONGO - 54
INDIA - 807
VERENIGDE STATEN - 47
GUYANA - 4
GENERALAAT - 5


Roepingen bloeien in India en nemen geleidelijk toe in de Vice-Provincie Kongo.
TeleportMe