Stacks Image 1230

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 1234

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Stacks Image 1564
Stacks Image 701
Stacks Image 703
Stacks Image 705
TeleportMe