Stacks Image 362

UT UNUM SINT

"'Dat zij een zijn'"
Zuster Angela Merici
onze grondlegster.

Stacks Image 367

Symbool dat alle belijdende
OSU-leden dragen.

“Wij durven verandering te
bewerkstelligen in onszelf,
onze Kerk en onze Samenleving”
door Solidariteit met:
De onderdrukten, de economisch armen
vooral vrouwen en kinderen.

Stacks Image 244
De Zusters Ursulinen van Tildonk werden in 1818 in het leven geroepen door pastoor John Lambertz
in Tildonk in België.

osu notifications
TeleportMe